Astrologika

Castaneda, naše „místa síly“ a lokační horoskop

September 04, 2010

Ley-linie. Už jste o nich určitě slyšeli. Tajuplné neviditelné siločáry, které protkávají celý povrch zeměkoule. Číňané jim říkají dračí žíly. Spojují navzájem posvátná místa na celé zeměkouli, táhnou podle nich ptáci i velryby. Nevidíme je, ale existují. Máme je zakódované i v sobě, vyzařují i z nás samotných jako planetární energie na povrch Země. Siločáry našich planetárních energií pak vlastně představují naše osobní meridiány a jejich průsečíky jakési „akupunkturní body“.

Začněme trochu vznešeně, skoro poeticky: Zkuste si představit sami sebe v okamžiku svého narození a v místě svého rodiště – kolem dokola žádná stavba, žádný zásah lidské ruky – jen planety a hvězdy nad vámi – a vy uprostřed toho všeho. Když kolem sebe na horizontu nakreslíme pomyslný kruh, stává se z něj „magický kruh“, jakési obřadiště, a my jsme centrem jeho působení. (Představte si třeba, že jste Stonehenge…). Každé místo v kruhu, každý člověk, který do něj vstoupí, se pro nás stávají zdrojem nějakého vlivu. A celý svět kolem vás pak vypadá jako ohromné rituální prostranství, kde vy sami celebrujete své obřady (a není pak už tak těžké uvěřit, že zeměkoule je vlastně placka!)

Takovému pohledu je snad nejbližší svět toltéckého čaroděje Dona Juana, popisovaný v knihách Carlose Castanedy. Jde vlastně o postižení naší „osobní krajiny“. Ukazuje se nám svět, ve kterém se moderní člověk musí učit pohybovat a přitom se nalaďovat na své kořeny, na své Já. Když se Castaneda chce stát žákem Dona Juana, ten jej žádá, aby hledal ve svém srdci (je to linie Venuše nebo linie Slunce?) a zjistil tam, proč se vlastně chce naučit toltécké cestě vědění. Všechny důležité věci, které ve svém životě podnikáme, musí mít „srdce“, jinak nemají smysl. K nalezení vlastního „místa“ je třeba vědět, že takové místo vůbec existuje. A Castaneda si ho musí najít sám, aby prokázal vážnost svého úmyslu. Don Juan mu vysvětluje, že toto „místo“ je vlastně určitý směr, který se může různě měnit, a že člověk se bude cítit velice silný a šťastný, když se tímto směrem podívá. Místo chrání i před únavou a poskytuje ochranu před nepřáteli. Stejně tak existuje i špatné nebo nepřátelské místo, které Carlos také musí najít. Jak Castanedovo hledání probíhá, to si můžete přečíst v jeho knihách. My teď téma lokačního horoskopu stáhneme „víc na zem“.

Lokační horoskop je vlastně náš horoskop narození, přepočtený na souřadnice místa, kde žijeme. Z jeho středu vybíhají všemi směry linie planet a ty ukazují náš energetický vztah ke hmotnému i duchovnímu světu. Planetární linie si můžeme protáhnout po celé zeměkouli nebo se omezit jen na svůj byt (či pracoviště) a bezprostřední okolí. Tam nám mohou ukázat nejlepší směr pro nejvýhodnější nákupy, bezpečné provozování sportu, nejlepší místo, kde si založit bankovní účet, kde hledat obchodní kontakty nebo třeba i to, kde nejpravděpodobněji koupíme „vyhrávací“ los! 🙂

Množství informací, které z něj můžeme vyčíst, je omezeno vlastně jen naší představivostí. Můžeme podle vlastních záměrů sledovat linie jednotlivých planet a záměrně se po nich pohybovat (a nebo naopak se jim vyhýbat).

V bytě nebo na pracovišti můžeme lokační horoskop velmi dobře kombinovat se zásadami feng shui. Feng Shui se používá k rozproudění toku „čisté“ čchi. Špatná čchi se obvykle „léčí“ pomocí tradičních nástrojů, jako jsou zrcadla, zvonkohry, akvária, volba směrů atd. My ale fungujeme jako zdroj svých vlastních kosmických energií – a ty jsou dány naším horoskopem narození. Tyto energie z nás vyzařují jako naše osobní čchi do prostoru kolem. Problematické místo našeho bydliště tak můžeme svými energiemi povznést a naopak i ty nejdokonalejší fengshuistické zákroky může naše negativní osobní energie blokovat a ničit. (Mějme na paměti, že i zdánlivě blahodárné energie, třeba Venuše nebo Jupitera, mohou být zdrojem negativním, když se jejich projevu zneužívá – takže další možností využití lokačního horoskopu je jakási možnost kontroly „práce na sobě“).

Takže ještě jednou: všichni v sobě máme jak pozitivní, tak negativní energie – podle postavení planet v našem horoskopu narození a jejich vzájemného vztahu. A celý model našich planetárních energií je obsažen v nás jako náš vnitřní vesmír. Ten se neustále mění a jeho energie protékají našimi čakrami. Při narození se tyto energie „otisknou“ především do srdeční čakry nebo čakry solar plexu. V různých letech našeho života se díky tranzitům energie projevují různě, ale obecně vzato zůstává energetické pole stejné. Pulzuje podle životního rytmu a zvedá se i klesá podle planetárních cyklů.

Tyto své planetární energie můžeme zakreslit jako svou osobní „signaturu“ do lokačního horoskopu a takovéto mapy pak využívat pro co nejlepší energetický kontakt se svým okolím. Když si tedy lokační horoskop položíme na plánek svého bytu, můžeme určit své nejlepší místo pro práci, studium, spánek, odpočinek, milování, ale můžeme také vyznačit třeba místa, kde budeme mít nejpravděpodobněji problémy s vodou, kde s elektrospotřebiči, kde je nejpravděpodobnější možnost úrazů…

Další technikou, která ukazuje působení planetárních energií na celé zeměkouli, je takzvaná astrokartografie – ta funguje podle trochu jiného principu. Zde se planety umisťují na „rohy“ horoskopu. V astrologii je známo, že energie planety na rohu horoskopu (neboli angulární planety) se projevuje daleko výrazněji než ostatní a tím pádem máme sklon jí ve svém každodenním životě daleko víc využívat.

Obě mapy společně nám poskytnou úplnější a srozumitelnější pohled na naše vztahy se světem – a to obousměrně. Ukazují totiž nejen to, jak MY sami budeme reagovat, když se přesuneme na určité místo, ale také to, jak do našeho života budou zasahovat OSTATNÍ. (Jak se nám bude dařit v určitém městě, kde plánujeme třeba přednášky nebo obchodní kontakty? Jsme „kompatibilní“ třeba s nějakou japonskou firmou? Nebo chceme spolupracovat s někým, kdo se narodil v Paříži, Argentině, Německu a sami jsme ze Zlína? Atd.

Místo, kde budeme úspěšně studovat, se může výrazně lišit od místa, kde bychom chtěli trávit důchodcovská léta. Každý z nás má ve svém okolí, ve své zemi, na celé zeměkouli „svá místa“, kde můžeme své plány a představy uskutečnit snadněji, ale i naopak – existují i místa, kde se můžeme usilovně o něco snažit , investovat čas, energii i peníze a nevrací se nám ani to, co jsme do toho vložili. Místo s námi nespolupracuje.

Vezměme tedy do ruky svůj lokační kompas nebo astromapu a vydejme se směrem, kde –řečeno slovy Dona Juana – „číhá síla“!


Astrologický web - znamení, horoskopy